امروز: پنجشنبه 28/1/1393    

شرکت کننده محترم چنانچه در چهاردهمین جشنواره جوان خوارزمی ثبت نام کرده اید برای تکمیل مدارک خود به بخش کاربری جشنواره جوان خوارزمی مراجعه نمایید.

لازم به ذكر است كه زمان ثبت نام در چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي به اتمام رسيده است .
بهترين وضوح تصوير: 768 * 1024
تهیه : خدمات فنی دفتر فناوری اطلاعات